اجاره خانه در ترکیه 

اجاره خانه در ترکیه

اگــــر بـــه دنـــبـــال آپـــارتــمــان اجـــاره ای بـــه صــورت روزانـــه یـــا کــوتـــاه مـــدت در اســتــانــبــول هــستــیــد مـــا بــه شــمــا کــمــک خــواهــیــم کـــرد . اســتــانــبــول یــکــی از شــهــرهـــای تـــوریـــسـت پـــذیـــر اســـت کـــه ســالانـــه پـــذیـــرای مــیــلــیــونـــهــا تـــوریـــســت و جــهــانـــگــرد اســت بـــه هــمــیــن دلـــیــل خـــانــــه هـــا و آپـــارتــمــانــهــای اجـــاره ای بــسیـــاری در اســتــانــبــول بـــرای ایــــن امـــر در نــظــر گـــرفـــتــه شــده انـــد کـــه بـــه صـــورت مـــبـــلــه در اخـــتــیــار تـــوریـــســـت هـــا قـــرار می گــیــرنـــد و از طـــرفـــداران بــسیـــاری بـــرخـــوردار اســـت و بــــا تـــوجـــه بـــه قـــیــمـــت هـــای بـــالــای هـــتـــل هـــا و هــمــچــنــیــن مـــحـــدودیـــت هـــای هـــتــل هـــا ، آپــارتـــمــان هـــای مــبـــلــه از طـــرفـــداران بــیــشتـــری بـــرخـــوردار مــیــبـــاشـــد.

 

تلفن تماس ترکیه : 05541486659 (90+)  

 

پیج اینستاگرام  : hmsbooking

 

 

جهت اطلاعات بیشتر به لینک منبع سایت مراجعه فرمایید.no

 

منبع سایت :(" اجاره خانه در ترکیه ")


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود جزوات دانشگاهی و آزمون های استخدامی فروشگاه کتاب دیجیتال اپ فور یو پرسش مهر21 آنتی کووید BTS ashkan hajy نویسندگی هاستینگ تجربیات اینجانب